สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 17.30 หน้า HB 7
ส่ง - โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง
เพื่อ - ส่งคณบดีร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
กลับ - 22.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 16:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 19:00:00 - Wednesday 25 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:29:18 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry