งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 10.00 หน้า HB 7
ส่ง - สนามบิน
เพื่อ - รับนศ.ต่างชาติ
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:04:28 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry