สำนักงานคณบดี+งานบริการ

Description: สำนักงานคณบดี
08.00 รับที่พักคณบดีส่ง Uniserve
08.30 รับคณาจารย์+เจ้าหน้าที่ จากคณะ ส่ง Uniserve
10.00 รับคณบดีที่ Uniserve ส่งบ้านพัก
10.30 รับคณาจารย์+เจ้าหน้าที่ ที่ Uniserve กลับคณะ

เพื่อ - ผู้บริหารร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการฯ
รับ-ส่งอาจารย์ที่ประสงค์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศระหว่างคณะ-Uniserve (เฉพาะบางเวลา)
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 24 July 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 24 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:16:35 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry