งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 18.00 หน้า HB 7
ส่ง - สนามบิน
เพื่อ - รับนศ.ต่างชาติ
กลับ - 20.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 18:00:00 - Tuesday 31 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 31 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:40:12 - Tuesday 24 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry