สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 08.30 หน้า HB 7
ส่ง - ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อ - ส่งรองคณบดีเข้าร่วมงาน
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 03 August 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 03 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:23:59 - Tuesday 24 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry