งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 08.30 หน้า HB 7
ส่ง - โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - สนามบินเชียงใหม่
เพื่อ - รับองค์ปาฐกส่งสนามบินกลับ
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 27 July 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 27 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:05:09 - Wednesday 25 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry