งานการเงินฯ

Description: รับ - 09.30 หน้า HB 7
ส่ง - สำนักงานประกันสังคม
เพื่อ - ติดต่อธุระทางการเงิน
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Wednesday 01 August 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:29:24 - Wednesday 01 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry