งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 18.00 หน้า HB 7
ส่ง - สนามบิน
เพื่อ - รับนักศึกษาต่างชาติ
กลับ - 20.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 18:00:00 - Thursday 02 August 2018
Duration: 1 hours
End Time: 19:00:00 - Thursday 02 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:51:23 - Wednesday 01 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry