งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 08.45 หน้า HB 7
ส่ง - ศาลาธรรม
เพื่อ - รับ-ส่งเลขานุการร่วมงานพิธี
กลับ - 10.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 10 August 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:00:00 - Friday 10 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:52:40 - Wednesday 01 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry