สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 07.00 บ้านพักคณบดี
ส่ง - หอประชุม มช.
เพื่อ - รับ-ส่งคณบดีร่วมพิธีไหว้ครู
กลับ - 10.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 16 August 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:00:00 - Thursday 16 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:53:49 - Wednesday 01 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry