งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 13.15 หน้า HB 7
ส่ง - ที่พักนศ.ต่างชาติ (Grand Living Residence)
เพื่อ - ส่งนศ.ต่างชาติเข้าที่พัก
กลับ 15.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Friday 03 August 2018
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Friday 03 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:17:16 - Friday 03 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry