หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ - 15.00 โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง - อ.มช.
เพื่อ - ขนน้ำดื่ม
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 15:00:00 - Friday 03 August 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 03 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:43:43 - Friday 03 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry