สอบปลายภาค 1/2561

Description: 07.00 - 11.15 น. - ตึก HB
11.00 - 15.15 น. - ตึก HB
14.30 - 18.45 น. - ตึก HB


27/11/61 - อนุชัย
28/11/61 - อนุชา
29/11/61 - อนุชัย
30/11/61 - อนุชา
1/12/61 - อนุชัย
2/12/61 - อนุชา
3/12/61 - อนุชัย
4/12/61 - อนุชา
6/12/61 - อนุชัย
7/12/61 - อนุชา
8/12/61 - อนุชัย
9/12/61 - อนุชา
11/12/61 - อนุชัย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 27 November 2018
Duration: 347 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 11 December 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:04:18 - Tuesday 07 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry