สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 09.00 หน้า HB 7
ส่ง - สำนักบริการวิชาการ(Uniserve)
เพื่อ - ส่งคณบดีเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
กลับ - 10.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Monday 27 August 2018
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 27 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:06:32 - Thursday 09 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry