หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ - 08.30 หน้า HB 7
ส่ง - อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เพื่อ - ถ่าย VTR แนะนำสโมสรนักศึกษา
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Sunday 19 August 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Sunday 19 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:17:09 - Thursday 09 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry