สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 08.30 บ้านพักคณบดี
ส่ง - ศาลาธรรม
เพื่อ - คณบดีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
กลับ 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Sunday 12 August 2018
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Sunday 12 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 18:51:35 - Friday 10 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry