สำนักงานคณบดี

Description: 08.45 รับเลขาฯ หน้า HB 7 ส่งคณะพยาบาลศาสตร์
09.30 - 16.30 รถจอดสแตนด์บายหน้าคณะฯ บริการอาคันตุกะพร้อมผู้บริหาร
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 15 August 2018
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 15 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:47:34 - Tuesday 14 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry