งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 13.30 หน้า HB 7
ส่ง - แรงงานจังหัวดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ - ส่งอาจารย์ชาวต่างชาติยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Friday 17 August 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 17 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:14:44 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry