ภาควิชาประวัติศาสตร์

Description: รับ - 09.00 หน้า HB 7
ส่ง - พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ทัศนศึกษา
กลับ - 14.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 22 August 2018
Duration: 5 hours
End Time: 14:00:00 - Wednesday 22 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:52:41 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry