ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Description: รับ - 08.30 หน้า HB 7
ส่ง - โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
เพื่อ - รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุมปรับปรุงหลักสูตร
กลับ - 11.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Friday 24 August 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 24 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:57:19 - Thursday 16 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry