ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Description: รับ - 13.30 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ - รับผู้ทรงคุณวุฒิกลับที่พัก
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Friday 24 August 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 24 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:58:38 - Thursday 16 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry