งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 13.30 หน้า HB 7
ส่ง - ร้านเมฆบังวัน ถนนวัวลาย
เพื่อ - ซื้อถาดเงิน
กลับ - 14.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 21 August 2018
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Tuesday 21 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:22:58 - Friday 17 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry